AJANKOHTAISTA


02.06.2020

Emmi Helteelle Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoitus synnynnäisten sydänvikojen tutkimukseen

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 12 kliiniselle tutkijalle. Lastentautien tutkija Emmi Helteelle myönnetyn 4-vuotisen rahoituksen avulla selvitetään synnynnäisten sydänvikojen genetiikkaa.

Helteen tutkimuksen tavoitteena on etsiä uusia geenejä, joiden variantit aiheuttavat synnynnäisiä sydänvikoja. Kandidaattigeenejä etsitään eksomisekvensoinnin avulla, sekä tutkimalla potilaiden ihosoluista tehtyjä monikykyisiä kantasoluja (hiPSC), joita erilaistetaan sydänsoluiksi ja verisuonen seinämäsoluiksi. Tutkimustulosten avulla saadaan lisätietoa synnynnäisten sydänvikojen periytymismalleista sekä löydettyjen geenivarianttien roolista sydänvian kehittymisessä.VALITSE AJANKOHTAINEN