AJANKOHTAISTA


04.06.2018

Juuri julkaistu: Lapsipotilaatkin kaipaavat vertaistukea

Sairaalahoidossa olevat lapset ja heidän perheensä kaipaavat nykyistä enemmän tietoa lapsen sairaudesta ja vertaistukea sen kanssa elämiseen.

Potilaiden kokemukset sairaalahoidostaan ja niihin liittyvät digitaaliset palvelut ovat keskeisiä HUSin Uuden lastensairaalan suunnittelussa. Nyt halutaan selvittää, miten potilas ja hänen perheensä kokevat hoidon ja oleskelunsa lastensairaalassa.

- Terveydenhuollossa me kuvittelemme usein tietävämme, mikä on potilaille tärkeää. Nyt pyrimme ymmärtämään kokonaisvaltaisesti lasta ja perhettä. Emme ole aiemmin kiinnittäneet siihen tarpeeksi huomiota, Uuden lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö, dosentti Pekka Lahdenne kertoo.

Kolme vuotta kestäneen tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kerätä potilaskokemuksia sekä löytää tapa, jolla tätä tietoa saadaan jatkossakin systemaattisesti kerättyä. Uusimmassa artikkelissa tavoitetta on lähestytty kahdesta eri näkökulmasta: Mitä tarpeita ja toiveita vanhemmilla on digitaalisesta vertaistuesta ja lapsipotilailla digitaalisista palveluista? Vastauksia kerättiin vanhemmille internetin kautta tehdyllä kyselyllä sekä lasten videopäiväkirjoilla.

- Potilaiden ja heidän perheiden toiveet liittyivät vahvasti vertaistukeen sekä kommunikaation parantamiseen perheiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

Lapsipotilaat perheineen toivovat enemmän tietoa ja neuvoja sekä mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja tunteita. Vertaistukea halutaan löytää helpommin sekä ottaa siinä isät ja sisarukset paremmin huomioon. Lisäksi terveydenhuollon henkilökunnan tulisi antaa enemmän tietoa vertaistuesta ja vertaistuen pitäisi olla paremmin organisoitu.

Pitkälti kolmannen sektorin, useimmiten potilasjärjestöjen, varassa toimivan vertaistuen merkitys on ollut jo pitkään tiedossa.

- Työnjako tulee todennäköisesti jatkumaankin, mutta voimme myös sairaalassa täydentää ja laajentaa vertaistukea digipalveluillamme omien kanaviemme kautta, Pekka Lahdenne sanoo.


Digitaalisia palveluita lapsille ja perheille

Juuri julkaistujen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään lapsille ja perheille suunnattujen uusien digitaalisten palvelujen kehittämisessä, esimerkiksi Terveyskylä-portaaliin suunnitellaan parhaillaan erilaisia viestintäkanavia ja vuorovaikutteisia toimintoja myös vertaistukea varten.

Lastensairaalassa potilailta saatu palaute on tähän saakka ollut satunnaista. Tutkimuksessa löydettiin tapa, jolla saa tietoa myös lasten potilaskokemuksesta sekä mitkä kysymykset ovat potilaan, perheen ja kehitystyön kannalta olennaisia.

- Nyt osaamme kysyä tietyltä otannalta olennaisia kysymyksiä, eikä kaikilta potilailta kaikkea mahdollista. Saamme vastauksia jotka auttavat toimintamme kehittämistä.

Uusi tapa kerätä digitaalisesti ja tietyin väliajoin potilaskokemuksia otetaan Uudessa lastensairaalassa laajalti käyttöön, ensiksi päivystyksessä, vuodeosastolla ja poliklinikalla.

Kolme vuotta kestänyt Lapsus-hanke on tuottanut useita artikkeleita, joiden tavoitteena on monenlaisin haastatteluin selvittää, mistä lastensairaalassa asioivien perheiden potilaskokemus koostuu sekä kehittää saadut tiedon perustella koko perheen huomioivaa hoitoa Uudessa lastensairaalassa. Tutkimusta on rahoittanut pääosin Tekes, tutkimusta on koordinoinut Aalto-yliopisto ja sinä ovat olleet mukana HUSin lisäksi OYS, TYKS ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Linkki artikkeliin
https://research.aalto.fi/files/21095806/SHTI247_0935.pdf

Meilahden kampuksella tuotetaan vuosittain noin 2000 uutta tieteellistä julkaisua. Juuri julkaistu -juttusarjassa uutisoidaan pieni otos näistä artikkeleista. Tavoitteena on esimerkein avata Meilahden kampuksen tutkimuksen laajaa kirjoa ja tuoda terveystieteellistä tutkimusta lähemmäksi ihmisten arkea.

Teksti: Teija Riikola

VALITSE AJANKOHTAINEN