AJANKOHTAISTA


06.01.2018

Kantasolut mallintavat sairauksia

Timo Otonkosken tutkimusryhmä selvittää kantasolujen avulla diabetekseen ja haimasairauksiin liittyviä insuliinierityshäiriöitä. Professori Otonkoski vastaa myös kantasolukeskuksen toiminnasta sekä kehittää ja soveltaa uusia kantasoluteknologioita eri sairauksien mekanismien tutkimista ja lääkeaineseulontoja varten. Otonkosken tutkimusyksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksiköksi vuosiksi 2018 - 2025.


Tutkimustyö ja -hankkeet

Timo Otonkosken tutkimusyksikkö työskentelee Helsingin Biomedicumissa selvittäen kantasolujen avulla, miten insuliinierityshäiriöiden taustalla olevat haiman beetasolut kehittyvät. Samalla voidaan tutkia diabeteksen taustalla olevien geneettisten ja ympäristötekijöiden mekanismeja. Tutkimustyössä hyödynnetään useita eri menetelmiä, kuten solujen uudelleenohjelmointia ja genomin muokkausta.

Yhden geenin aiheuttamista häiriöistä Otonkosken tutkimusryhmä on selvittänyt mekanismin, jolla mutaatio STAT3-geenissä aiheuttaa haiman kehityshäiriön ja jo vauvaiässä puhkeavan diabeteksen. Tutkimusryhmässä selvitetään myös useita muita geneettisiä beetasolusairauksia. Hiljattain ryhmä on mm. selvittänyt insuliinigeenin mutaatioihin liittyvän diabeteksen syntymekanismeja, jotka mullistavat aikaisempia käsityksiä tämän diabetesmuodon synnystä.

Otonkosken ryhmän perustutkimuksella on oma roolinsa diabetestutkimuksessa geneettisten, kliinisten ja epidemiologisten tutkijoiden kanssa. Kokeellisella tutkimuksella on mm. rakennettu tieteellistä perustaa professori Mikael Knipin diabetesrokotteen kehitystyötä varten.

Otonkosken laboratoriossa kantasoluista pystytään kasvattamaan insuliinia erittäviä haimasoluja, joita hyödynnetään myös solukorvaushoitojen kehittämisessä. Hiiriin siirrettynä solut pystyvät kehittymään täysin toiminnallisiksi ja parantamaan hiiren diabeteksen. Tässä vaiheessa menetelmä ei kuitenkaan ole vielä sovellettavissa ihmisten hoitoon.

 

Tavoitteena yksilöllistetty hoito

Sairauksien tehokkaan hoidon edellytyksenä on tietää täsmällisesti, mitä muutoksia tauti aiheuttaa solutasolla. Kantasolujen avulla pystytään selvittämään, minkälaisia geenimuutoksia eri tauteihin liittyy ja minkälaisen tapahtumaketjun geenimuutokset saavat soluissa ja solujen eri osissa aikaan.

Potilaan ollessa hoidossa hänen sairautensa mekanismia tutkitaan tarvittaessa hänen verinäytteestään saaduilla omilla soluillaan. Kun tiedetään tarkasti, mitä sairastuneen soluissa tapahtuu ja tätä tietoa verrataan biopankin muihin kantasolunäytteisiin, voidaan tehdä täsmällisempiä diagnooseja ja löytää entistä tehokkaampia hoitokeinoja. Tällaista toimintatapaa kutsutaan translationaaliseksi tutkimukseksi ja sen kautta voidaan edistää yksilöllistetyn lääketieteen kehitystä.

 

Kantasolukeskuksen palvelut tutkijoille ja lääkäreille

BSCC on Biomedicumissa toimiva tutkimus- ja yhteistoimintayksikkö, joka keskittyy ihmisen alkiokantasolujen tutkimukseen. Timo Otonkosken johtama kantasolukeskus palvelee omakustannuspalveluna kaikkia tutkimusryhmiä, jotka haluavat tutkia tautien mekanismeja. Keskuksen kautta on mahdollista saada paikallisesti kehitettyjä kantasolulinjoja ja ohjausta näiden solujen kasvatukseen ja geneettiseen muokkaukseen.
Monikykyisiä kantasoluja (indusoidut pluripotentit kantasolut eli iPS-solut) voidaan tuottaa rajattomasti suoraan verinäytteestä tai esimerkiksi ihonpalasta ja ohjata erilaistumaan esimerkiksi sydän-, maksa- tai hermosoluiksi. Biopankkeihin talletetaan potilaan suostumuksella verisoluja, joita saadaan verinäytteiden yhteydessä.

 

Yhteyshenkilöt

Professori Timo Otonkoski: timo.otonkoski (at) helsinki.fi
Dosentti Ras Trokovc: ras.trokovic (at) helsinki.fi

Kotisivut

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/pluripotency-and-disease-modeling


”Diabetes näyttää ulospäin kaikilla samanlaiselta sairaudelta, mutta diabeteksen taustalla on eri ihmisillä useita, toisistaan suuresti poikkeavia mekanismeja. Sama hoito ei siis aina auta kaikille. Kantasolujen avulla voimme selvittää näitä mekanismeja ja tunnistaa eri diabetestyypit.”

Timo Otonkoski
Lääketieteellisen kantasolututkimuksen professori, Helsingin yliopisto, molekyylineurologian tutkimusohjelma
Biomedicumin kantasolukeskuksen johtaja
Lasten endokrinologian erikoislääkäri, HYKS, lastenklinikka

VALITSE AJANKOHTAINEN