AJANKOHTAISTA


05.07.2019

Lapsen uni ja terveys -tutkimus: Vauvan unipulmilla on yhteys keskittymisvaikeuksiin ja ylipainon lisääntymiseen varhaislapsuudessa

Lyhytunisuus näyttää vasta julkaistujen tutkimusten mukaan olevan yhteydessä sekä keskittymisvaikeuksien että ylipainon riskiin varhaislapsuudessa. Suomalaisen Lapsen uni ja terveys -syntymäkohorttitutkimuksen uusimmat tulokset ovat ilmestyneet kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

– Varhaislapsuuden lyhytunisuus voi tutkimuksemme mukaan ennakoida myöhemmin ilmeneviä tarkkaavuuden ongelmia, mutta tämä ei osoita vielä syy-seuraussuhdetta. Sen sijaan lapset, joilla on piirteitä ja taipumusta aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöihin, voivat olla taipuvaisia myös uni-valverytmin säätelyn häiriöihin, LT, dosentti ja lastenpsykiatri Juulia Paavonen Helsingin yliopistosta toteaa.

Lyhytunisuuden yhteyttä keskittymisvaikeuksiin selvitettiin tutkimuksessa, jossa vanhemmat vastasivat unikyselylomakkeisiin lapsen ollessa 3, 8, 24 kuukauden sekä viiden vuoden ikäinen.

Uni on tärkeää lapsen aivojen kypsymisessä, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä sekä tiedollisten toimintojen kehityksessä, mutta näin varhaisen unen merkitystä ei ole aiemmin tutkittu.

– Olemme tottuneet ajattelemaan, että ihan pienten lasten nukkumisvaikeudet ovat osa normaalia kehitystä ja väistyvät kasvun myötä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että jo kolmen kuukauden iässä riittävä unensaanti on tärkeää kehityksen kannalta.

Tuleeko huonosti nukkuvista vauvoista ylipainoisia?

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että jo alle vuoden ikäisten uniongelmat lisäävät riskiä suhteellisen painon kasvuun. Lyhyt kokonaisunen määrä kolmen kuukauden iässä ja lyhyt yöuni kahdeksan kuukauden iässä ovat yhteydessä ylipainon karttumiseen kahden vuoden iässä.

Tutkijoiden mukaan tätä yhteyttä pitää selvittää vielä lisää.

– Nämä kaksi tutkimusta viittaavat kuitenkin jo siihen, että meidän pitäisi nykyistä ponnekkaammin arvioida jo kolmen kuukauden ikäisen lapsen unta. Voimme auttaa lapsia monella tavalla, kuten esimerkiksi unenhuollollisilla korjausliikkeillä tai käyttäytymisterapialla.

Tutkijat kehittävät parhaillaan neuvolan paino- ja pituuskäyrien kaltaista viitearvoa, josta näkyisi unen normaalijakauma Suomessa.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa 0-3 kuukauden ikäisille lapsille 14–17 tuntia unta vuorokaudessa. Suomalaiset lapset nukkuvat Paavosen mukaan usein tätä vähemmän.

Helsingin yliopiston, HUSin Lastentautien tutkimuskeskuksen ja THL:n unitutkimuksissa on käytetty aineistona Pirkanmaan alueen Lapsen uni ja terveys -syntymäkohorttia, johon kuului alun perin 1673 perhettä. Näistä 713 on pysynyt mukana siihen saakka, kun lapsi täytti viisi vuotta. Tutkimuksessa olivat mukana myös Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja:
Juulia Paavonen, dosentti, puh. 050-4286524, juulia.paavonen@helsinki.fi

Viitteet:
Huhdanpää H et al. Sleep Difficulties in Infancy Are Associated with Symptoms of Inattention and Hyperactivity at the Age of 5 Years: A Longitudinal Study.

Tuohino T et al. Short Sleep Duration and Later Overweight in Infants 

teksti Vuokko Maria Nummi

HUSin Lastentautien tutkimuskeskuksen tiedeyhteisö tuottaa vuosittain lähes kolmesataa vertaisarvioitua tiedeartikkelia ja toistakymmentä väitöskirjaa. Tiedeyhteisöön kuuluu yli 30 tutkimusryhmää kaikilta lastenlääketieteen aloilta. Tutkijoille myönnetään vuosittain tutkimuslupia yli 70 tutkimukseen.
www.lastentautientutkimuskeskus.fi

VALITSE AJANKOHTAINEN