AJANKOHTAISTA


12.11.2018

Merkittävä avaus lastentautien tutkimukseen: Kaksi 400 000 euron apurahaa dosenttitason tutkijalle haettavissa

Lastentautien tutkimussäätiö myöntää tänä syksynä kaksi 3-vuotista apurahaa senioritutkijalle. Uudella avauksella säätiö haluaa tukea dosenttitason tutkijaa, joka selvittää lasten terveyden tai sairauksien keskeisiä kysymyksiä kansainvälisesti merkittävässä projektissa.

Lastentautien tutkimussäätiö julisti apurahan haettavaksi kertaluonteisesti. Hakuaikaa on marraskuun loppuun saakka.

Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäritutkijalle, mutta se voidaan myöntää myös muun alan tutkijalle, jonka tutkimuspanos liittyy lastentauteihin.

– Suomessa apurahojen ongelmana on usein se, että ne ovat määrältään pieniä ja kestoltaan lyhyitä. Tämän 400 000 euron apurahan tulisi kattaa 50 prosenttia tutkijan palkasta. Hän voi työskennellä apurahakauden aikana osa-aikaisena sairaalan tai yliopiston virassa, lastentautien professori ja tutkimusjohtaja Mikko Hallman toteaa.

Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen jäsenenä toimiva Hallman on huolissaan tutkimusrahoituksen tulevaisuudesta Suomessa.

– Valtion tutkimusrahoitus sairaaloille on käytännössä pudonnut noin 70 prosenttia eli hävinnyt lähes kokonaan. Tällaista aukkoa Lastentautien tutkimussäätiö ja muut yksityiset säätiöt yrittävät paikata, mutta emme luonnollisesti voi täyttää kokonaan tätä vajetta.

Hallman sanoo, että apurahojen turvin lastentautien tutkimuksen taso on noin 20 viime vuoden aikana jopa noussut mutta nyt heikentyneestä tilanteesta kärsivät kaikki lääkärit professorista sairaalalääkäriin tai aloittavaan tutkijaan.

Lastentautien tutkimussäätiö jakaa vuosittain apurahoja kahdesta kolmeen miljoonaan euroa, ja on lisännyt apurahojen määrää viime vuosina noin 30-40 prosenttia.

– Pitkällä aikavälillä tutkimusrahoituksen kutistuminen voi johtaa lääketieteen tason laskuun. Tällä hetkellä näyttää esimerkiksi siltä, että väitelleet lääkärit eivät jatka tutkimusta, kun ei ole pitkän aikavälin rahoitusta.

Lastentautien tutkimussäätiö tukee merkittävästi myös väitöskirjan tehneitä, jotka suunnittelevat ryhmän perustamista tai suuntaavat ulkomaille jatko-opintoihin.

Hallman muistuttaa vielä erityisesti lastentauteihin liittyvästä yleismaailmallisesta ongelmasta, joka on lastenlääkkeiden kehittämisen puute. Esimerkiksi vastasyntyneiden hoidossa joudutaan edelleen käyttämään lääkkeitä, joita ei ole tutkittu lapsilla.

Lastentautien tutkimuksen tasoa hän pitää Suomessa rahoitukseen nähden erittäin korkeana.

Lisätietoja:
Tiedustelut apurahasta: lts@lastentautientutkimussäätiö.fi
Mikko Hallman, lastentautien seniori-professori, tutkimusjohtaja, mikko.hallman@oulu.fi

VALITSE AJANKOHTAINEN