AJANKOHTAISTA


15.11.2019

Ylipistotutkijan paikka kahdelle lastentautien tutkijalle

HUS ja HY:n lääketieteellinen tiedekunta hakivat yhteisellä hakuprosessilla yliopistotutkijoita 12 kuukauden määräaikaisiin tehtäviin. Yliopistotutkijan työsuhde on tarkoitettu HUSissa lääkärin, hammaslääkärin, psykologin tai puheterapeutin palvelussuhteessa oleville.

HUSin neljästä tutkijapaikasta kaksi meni Lasten ja nuorten sairauksille.

Tehtävään valittiin LaNusta:

Saila Laakso
Tutkimuksessa selvitetään autoimmuuni-polyendokrinopatia-kandidoosi-ektodermidystrofiaa (APECED) sairastavien potilaiden puolustusjärjestelmän ja luusolujen toimintaa. APECED on harvinaissairaus, jossa mutaatiot AIRE-geenissä johtavat autoimmuniteetin häiriöön. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää potilaiden kuoleman riskiä ja infektioiden osuutta kuolemanriskiin, kuvata potilaiden kudosnäytteistä puolustussolujen ja immuunikudosten poikkeavuudet sekä määrittää luubiopsianäytteistä AIRE-mutaatioiden vaikutukset mesenkymaalisiin kantasoluihin ja luusoluihin.

Tero Varimo
Tutkimuksessa selvitetään poikien viivästyneen murrosiän hoidossa käytettävän uuden tablettimuotoisen aromataasi-inhibiittorihoidon lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia. Hoidonaikaisia vaikutuksia selvitetään etenkin tutkimalla muutoksia poikien luuston terveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

VALITSE AJANKOHTAINEN